Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998Data intrării în vigoare 23-01-1999
    Formă consolidată valabilă la data 25-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-11-2016 până la data de 30-05-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998, la data de 25 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 respinsă de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000; LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001; LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003; LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 18 din 4 martie 2016; LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

    **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Abrogat.La data de 13-06-2011 Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.