Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998Data intrării în vigoare 23-01-1999
    Formă consolidată valabilă la data 25-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-11-2016 până la data de 18-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a Legii nr. 213/1998, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998, la data de 25 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 respinsă de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000; LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001; LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003; LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 18 din 4 martie 2016; LEGEA nr. 224 din 17 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

    **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 1Abrogat.-----------Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.