Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002Data intrării în vigoare 01-02-2002
  Formă consolidată valabilă la data 24-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-11-2016 până la data de 17-06-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:FForma consolidată a ORDONANŢEI nr. 15 din 24 ianuarie 2002, publicate în Monitorul Oficial nr. 82 din 1 februarie 2002, la data de 24 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002; ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004; LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004; LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007; LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009; ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010; ORDONANŢA nr. 17 din 28 iulie 2010; ORDONANŢA nr. 27 din 31 august 2011; LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014; LEGEA nr. 100 din 4 iulie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015; LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015; LEGEA nr. 221 din 17 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Art. II din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004 prevede ca termenii "autovehicule", precum şi "proprietar şi posesor" utilizaţi în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, se înlocuiesc cu noţiunea "vehicule" şi, respectiv, cu termenul "utilizatori".──────────
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.