Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 2 mai 2011 privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011Data intrării în vigoare 18-05-2011
  Formă consolidată valabilă la data 09-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-11-2016 până la data de 17-05-2021


  Aprobat de Ordinul nr. 1346/2011 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 2 mai 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 346 din 18 mai 2011, la data de 09 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.851 din 6 iulie 2011; ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014; ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special, care se folosesc de personalul silvic împuternicit potrivit prezentului regulament sau de personalul care emite documente de însoţire a materialelor lemnoase, în baza delegaţiei de marcat, pentru aplicarea semnului convenţional specific (marcarea) arborilor destinaţi recoltării, arborilor care delimitează parchetele de exploatare, cioatelor arborilor tăiaţi ilegal şi materialelor lemnoase care se transportă pe căile rutiere, feroviare şi navale.Articolul 2(1) Dispozitivele speciale de marcat au regimul mărcilor şi sigiliilor, iar însemnele lor se amprentează şi se depun de către deţinător, în termen de 10 zile de la primirea/ridicarea de la unitatea specializată abilitată să le confecţioneze, în depozitul birourilor notarilor publici în vederea păstrării până la casarea dispozitivului.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!