Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011Data intrării în vigoare 18-05-2011
  Formă consolidată valabilă la data 09-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-11-2016 până la data de 09-05-2021


  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.346 din 2 mai 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 346 din 18 mai 2011, la data de 09 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.851 din 6 iulie 2011; ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014; ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 226.836 din 4 martie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Ciocanele silvice de marcat confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, cele confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu modificările ulterioare, cele confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind forma, evidenţa, păstrarea şi folosirea ciocanelor silvice, precum şi dispozitivele de marcat confecţionate în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 758/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive rămân în uz, în măsura în care nu sunt stricate sau deteriorate.Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!