Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2016privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016Data intrării în vigoare 14-04-2016
    Formă consolidată valabilă la data 26-10-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-10-2016 până la data de 17-02-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 444 din 8 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 285 din 14 aprilie 2016, la data de 26 Octombrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.174 din 20 octombrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 3.485/2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, şi ale art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1(1) La nivelul Ministerului Sănătăţii se constituie Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, formată din:Preşedinte: Monica Emanuela Althamer, secretar de statPreşedinte supleant: Corina Silvia Pop, secretar de statMembri:Costin Iliuţă, şef serviciu la Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publicăAlina Dragomir, consilier la Direcţia generală buget şi contabilitateMembri supleanţi:Amalia Şerban, director general la Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publică.La data de 26-10-2016 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.174 din 20 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016