Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 15 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 25-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 05-09-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-09-2016 până la data de 12-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 15 din 19 ianuarie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016, la data de 05 Septembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!