Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.534 din 28 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016Data intrării în vigoare 09-08-2016


  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.292 din 17 iunie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Articolul 3(1) Pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, aşa cum este definită la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionată până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, avizele şi certificatele de origine se vor emite conform actului normativ în vigoare la data achiziţiei.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru biomasa prevăzută la art. 1 lit. a)-c) din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările şi completările ulterioare, structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sunt competente să emită avize pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe din materialele lemnoase care au fost achiziţionate, conform datelor înscrise în avizele de însoţire a materialelor lemnoase prezentate de producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Cristiana Paşca Palmer
  Bucureşti, 28 iulie 2016.Nr. 1.534.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriileconexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!