Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 80 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013Data intrării în vigoare 15-11-2013
  Formă consolidată valabilă la data 04-08-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-08-2016 până la data de 18-07-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a ORDINULUI nr. 80/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013, la data de 04 August 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 32 din 19 iulie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Condiţiile generale asociate autorizaţiei de înfiinţare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2