Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1236 din 22 decembrie 2004Data intrării în vigoare 21-01-2005
  Formă consolidată valabilă la data 29-07-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-07-2016 până la data de 04-06-2020
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────Forma consolidată a LEGII nr. 566/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004, la data de 29 Iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 134 din 12 mai 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007; LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011; LEGEA nr. 95 din 12 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────

  ──────────
  A se vedea si art. III - VI din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016:
  "ART. III(1) În cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare a aplicării prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti încheiate de asociaţiile de crescători de animale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin sub condiţia respectării încărcăturii minime de UVM/ha conform art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a participării la cooperativa agricolă nou-înfiinţată a cel puţin 80% dintre membrii asociaţiei de crescători de animale beneficiare a contractului de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti.(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.