Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013Data intrării în vigoare 01-08-2013
  Formă consolidată valabilă la data 16-10-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-08-2016 până la data de 20-04-2021


  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 520/2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013, la data de 16 Octombrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 781 din 10 septembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 988 din 4 noiembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015; HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────A se vedea şi art. II din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016, care prevede:"Încadrarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare".──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare FiscalăSecţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!