Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 27 martie 2003Data intrării în vigoare 27-03-2003
    Formă consolidată valabilă la data 30-06-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-06-2016 până la data de 20-05-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a Legii nr. 85 din 18 martie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 27 martie 2003, la data de 30 Iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 237 din 7 iunie 2004; LEGEA nr. 284 din 11 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007; LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 463 din 10 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 350 din 20 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maxima transparenţă activităţilor miniere şi concurenta loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului şi naţionalitatea operatorilor.Investiţiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilităţi de ordin fiscal şi administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce priveşte recuperarea investiţiilor şi utilizarea profitului realizat.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul tarii şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.Articolul 2(1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare şi disperse, sărurile haloide, substanţele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase şi semipreţioase, turba, nămolurile şi turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, precum şi produsul rezidual minier din haldele şi iazurile de decantare.