Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 25 din 22 iunie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 5 iulie 2016Data intrării în vigoare 05-07-2016Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 11 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale
    de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileţ
    Bucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 25.Anexă Deschideți METODOLOGIEpentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea