Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 943 din 24 iunie 2016privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016Data intrării în vigoare 05-07-2016

  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 163 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Se aprobă tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Prevederile prezentului ordin se aplică:a) numai pentru achitarea obligaţiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;b) numai persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.
  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 iunie 2016.Nr. 943.AnexăTipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS*Font 7*┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Cod │ │ ││clasifi- │ │ ││caţie │ Denumire indicatori │ Denumire impozit/taxă │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ IMPOZIT PE VENIT │ IMPOZIT PE VENIT │
  ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │Impozit pe veniturile din activităţi independente│├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.02 │Impozit pe venituri din salarii │Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate ││ │ │salariilor │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei ││ │ │bunurilor │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.04 │Impozit pe venituri din dividende │Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de││ │ │dividende din străinătate │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.05 │Impozit pe venituri din dobânzi │Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de││ │ │dobânzi din străinătate │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.06 │Impozit pe venituri din pensii │Impozit pe veniturile din pensii din străinătate │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.07 │Impozit pe veniturile din premii │Impozit pe veniturile din premii │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │Impozit pe veniturile din investiţii sub forma │
  │ │valoare │câştigurilor din transferul titlurilor de valoare││ │ │şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiar││ │ │inclusiv instrumente financiare derivate ││ │ ├────────────────── ││ │ │Impozit pe veniturile din investiţii sub forma ││ │ │câştigurilor din transferul aurului financiar │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor││ │proprietate intelectuală │de proprietate intelectuală │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │Impozit pe veniturile din activităţi agricole, ││ │ │silvicultură şi piscicultură │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.22 │Impozit pe veniturile din jocurile de noroc │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.50 │Impozit pe venituri din alte surse │Impozit pe veniturile din investiţii sub forma ││ │ │veniturilor din lichidarea unei persoane juridice││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei ││ │ │fizice │
  ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│03.01.60 │Regularizări │Regularizări │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE │IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE ││ │NEREZIDENŢI - PERSOANELE FIZICE │NEREZIDENŢI - PERSOANELE FIZICE ││ │ │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.01│Impozit pe veniturile din dividende obţinute din │Impozit pe veniturile din dividende obţinute din ││ │România de persoane nerezidente │România de persoane nerezidente │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.02│Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din │Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din ││ │România de persoane nerezidente │România de persoane nerezidente │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.03│Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din │Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din ││ │România de persoane nerezidente │România de persoane nerezidente │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.04│Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din │Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din││ │România de persoane nerezidente │România de persoane nerezidente │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.05│Impozit pe veniturile obţinute din România de │Impozit pe veniturile obţinute din România de │
  │ │persoane nerezidente din activităţi sportive şi de │persoane nerezidente din activităţi sportive şi ││ │divertisment │de divertisment │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.06│Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii │Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii ││ │primite de persoane juridice nerezidente care au │primite de persoane juridice nerezidente care au ││ │calitatea de administrator, fondator sau membru al │calitatea de administrator, fondator sau membru ││ │consiliului de administraţie al unei persoane │al consiliului de administraţie al unei persoane ││ │juridice române │juridice române │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.07│Impozit pe veniturile din servicii prestate în │Impozit pe veniturile din servicii prestate în ││ │România şi în afara României de persoane nerezidente │România şi în afara României de persoane ││ │ │nerezidente │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.08│Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice │Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice││ │nerezidente din premii acordate la concursuri │nerezidente din premii acordate la concursuri ││ │organizate în România │organizate în România │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.09│Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc │Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc││ │practicate în România de persoane fizice nerezidente │practicate în România de persoane fizice ││ │ │nerezidente │
  ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│05.01.01.10│Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane │Impozit pe veniturile din lichidarea unei ││ │juridice române realizate de persoane nerezidente │persoane juridice române realizate de persoane ││ │ │nerezidente │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ACCIZE │ACCIZE │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│14.01.02.01│Accize încasate din vânzarea de alcool etilic │Accize încasate din vânzarea de alcool etilic │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│14.01.03.01│Accize încasate din vânzarea de ţigarete │Accize încasate din vânzarea de ţigarete │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│14.01.12 │Accize încasate în vamă din importul de alcool │Accize încasate în vamă din importul de alcool ││ │etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, │etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, ││ │băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume │băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv ││ │datorate până la data de 31 decembrie 2006 │sume datorate până la data de 31 decembrie 2006 │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│14.01.13.01│Accize încasate în vamă din importul de produse de │Accize încasate în vamă din importul de produse ││ │ţigarete │de ţigarete │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE │CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│1.03.01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │Contribuţia individuală de asigurări sociale ││ │asiguraţi │reţinută de la asiguraţi │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│20.03.01.01│Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de │Contribuţia de asigurări sociale datorată de ││ │angajatori │angajator │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│21.03.12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │Contribuţia de asigurări sociale datorată de ││ │persoane care realizează venituri din activităţi │întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi ││ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │individuale, membrii întreprinderii familiale, ││ │personalitate juridică │persoanele cu statut de persoană fizică ││ │ │autorizată să desfăşoare activităţi economice ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Contribuţia de asigurări sociale datorată de ││ │ │persoanele care realizează venituri din ││ │ │activităţi independente şi din activităţi ││ │ │economice │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│21.03.13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată│Contribuţia de asigurări sociale datorată de ││ │de persoanele care realizează venituri din drepturi │persoanele care realizează venituri din drepturi │
  │ │de proprietate intelectuală │de proprietate intelectuală │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI│CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE ││ │BOLI PROFESIONALE │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│20.03.04.01│Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi│Contribuţia de asigurare pentru accidente de ││ │boli profesionale datorate de angajatori │muncă şi boli profesionale datorată de angajator │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE │CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│21.05.03.01│Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au │Contribuţia de asigurări sociale de sănătate ││ │calitatea de angajat │reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi ││ │ │(salariaţi) │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│21.05.03.03│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate │Contribuţia de asigurări sociale de sănătate ││ │de asigurat │datorată pentru persoanele care se află în ││ │ │concediu medical pentru incapacitate temporară de││ │ │muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau││ │ │a unei boli profesionale, conform Legii ││ │ │nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente │
  │ │ │de muncă şi boli profesionale, republicată │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│20.05.03.01│Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care │Contribuţia de asigurări sociale de sănătate ││ │angajează personal salariat │datorată de angajator │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│20.05.03.06│Contribuţia suportată de angajator pentru concedii şi│Contribuţia de asigurări sociale de sănătate ││ │indemnizaţii datorată de persoanele aflate în │datorată de angajator pentru persoanele care se ││ │incapacitate temporară de muncă din cauză de accident│află în concediu medical pentru incapacitate de ││ │de muncă sau boală profesională │muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală││ │ │profesională │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│20.05.03.04│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la │Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la││ │persoane juridice sau fizice │persoanele fizice care au calitatea de angajator ││ │ │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│21.05.03.02│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate│Contribuţia individuală de asigurări sociale de ││ │de persoane care realizează venituri din activităţi │sănătate datorată de persoanele care realizează ││ │independente şi alte activităţi şi persoanele care nu│venituri din: activităţi independente, activităţi││ │realizează venituri │economice şi din drepturi de proprietate ││ │ │intelectuală │
  │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Contribuţia individuală de asigurări sociale de ││ │ │sănătate datorată de persoanele fizice care nu ││ │ │realizează venituri, prevăzute la art. 180 din ││ │ │Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│21.05.23 │Contribuţii individuale datorate de persoanele care │Contribuţia individuală de asigurări sociale de ││ │realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor │sănătate datorată de persoanele care realizează ││ │ │venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, ││ │ │investiţii, premii şi câştiguri din jocuri │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ │CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│21.04.02.01│Contribuţii individuale │Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj││ │ │reţinută de la asiguraţi │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│20.04.02.01│Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor │Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de││ │juridice asimilate angajatorului │angajator │
  ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ │TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│10.01.01.01│TVA încasată pentru operaţiuni interne │Taxa pe valoarea adăugată │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ALTE TAXE ŞI TARIFE │ALTE TAXE ŞI TARIFE │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│16.01.03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei ││ │autorizaţii de funcţionare │letale sau a armei neletale supuse autorizării, ││ │ │Acordarea atestatului de colecţionar, Eliberarea ││ │ │autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea ││ │ │cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi ││ │ │practică pentru cunoaşterea legislaţiei şi a ││ │ │modului de folosire a armelor şi muniţiilor, ││ │ │Eliberarea atestatului de instructor în poligonul││ │ │de tragere ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Taxele pentru autorizarea şi controlul ││ │ │activităţilor nucleare ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │Tarife aplicabile activităţii de formare ││ │ │profesională, atestare, autorizare şi acceptare ││ │ │personal ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Eliberarea cărţii de identitate a armei sau a ││ │ │unui nou permis de armă ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Avizarea artificierilor şi pirotehniştilor ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Taxa de emitere a autorizaţiei de pescuit ││ │ │comercial cu caracter temporar/eliberarea ││ │ │permiselor de pescuit comercial/recreativ/ ││ │ │sportiv/taxa de emitere a licenţei de pescuit ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier ││ │ │judiciar, conform Ordonanţei Guvernului ││ │ │nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru ││ │ │serviciile prestate pentru persoanele fizice şi ││ │ │juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, ││ │ │aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, │
  │ │ │cu modificările ulterioare │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│33.01.02 │Taxe consulare │Taxe pentru cererile de eliberare a paşaportului ││ │ │simplu electronic depuse în ţară/paşaportului ││ │ │simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu ││ │ │valabilitate 3 ani depuse în ţară/paşaportului ││ │ │simplu temporar depus în ţară │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│33.01.09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │Tarife pentru parcurgerea procedurilor pentru ││ │ │reglementarea activităţilor cu microorganismele ││ │ │modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii ││ │ │de izolare ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tarife percepute pentru deschidere cont în ││ │ │Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect ││ │ │de seră, conform Ordonanţei de urgenţă a ││ │ │Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia ││ │ │mediului, aprobată cu modificări şi completări ││ │ │prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │
  │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tarife pentru administrarea conturilor ││ │ │operatorilor instalaţiilor care intră sub ││ │ │incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006│ │ │privind stabilirea schemei de comercializare a ││ │ │certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │seră, cu modificările şi completările ulterioare ││ │ │(în funcţie de numărul de certificate) şi alte ││ │ │persoane decât cele aflate sub incidenţa ││ │ │Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│35.01.01.01│Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de││ │Direcţia generală antifraudă fiscală │Direcţia generală antifraudă fiscală │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│35.01.01.02│Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de││ │către alte instituţii de specialitate │către alte instituţii de specialitate │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│35.01.05 │Amenzi judiciare │Amenzi judiciare │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│35.01.07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată │Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată │├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│35.01.08 │Penalităţi de nedeclarare │Penalităţi de nedeclarare │└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
  ----