Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015Data intrării în vigoare 12-04-2015
  Formă consolidată valabilă la data 01-08-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-08-2016 până la data de 17-06-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a Legii nr. 70/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015, la data de actualizată până la data de 01 August 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform alin. (3) al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016, prevederile art. IV se aplică începând cu data de 1 august 2016. Până la această dată se aprobă ordinul prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, astfel cum a fost completat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.──────────
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerarArticolul 1