Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 244 din 7 martie 2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007Data intrării în vigoare 19-03-2007
  Formă consolidată valabilă la data 23-06-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-06-2016 până la data de 24-06-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a Hotărârii Guvernului nr. 244/2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007, la data de 23 Iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 784 din 16 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 10 decembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 430 din 16 iunie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  În scopul asigurării aplicării în România, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor în scopul întăririi cooperării dintre autorităţile cu atribuţii în aplicarea legislaţiei la nivel european în acest domeniu.Articolul 2