Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 (*actualizată*)privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Data intrării în vigoare 20-05-2013
  Formă consolidată valabilă la data27-05-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-05-2016 până la data de 21-03-2019


  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a LEGII nr. 165/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 la data de 27 Mai 2016 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 368 din 18 decembrie 2013; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2013; DECIZIA nr. 88 din 27 februarie 2014; DECIZIA nr. 210 din 8 aprilie 2014; DECIZIA nr. 269 din 7 mai 2014; DECIZIA nr. 686 din 26 noiembrie 2014; LEGEA nr. 65 din 31 martie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015; LEGEA nr. 168 din 29 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 30 decembrie 2015; LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:A se vedea şi art. IV, V şi VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 septembrie 2005 introduse de subpct. 4, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care prevăd: "Art. IV. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 august 2016, până la care Agenţia Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din Fondul naţional, în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Art. V. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul naţional, în condiţiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum rezultă ea din aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Art. VI. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională aprobă, în condiţiile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare a licitaţiei".──────────
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1