Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 31 mai 2011Data intrării în vigoare 31-05-2011
  Formă consolidată valabilă la data 04-10-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-05-2016 până la data de 03-07-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.377 din 31-05-2011

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a Legii nr. 302/2004 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011, la data de 04 Octombrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către : LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013; LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 222/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 10 noiembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin:- Legea nr. 224/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 21 iunie 2006;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 25 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Potrivit art. III din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013, cererile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. I rămân să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii în vigoare la data sesizării lor. În caz de admitere a căii de atac, dacă se dispune desfiinţarea sau, după caz, casarea hotărârii şi rejudecarea cauzei, aceasta se va judeca de instanţa competentă potrivit prezentei legi. Transferarea sub escortă a persoanelor condamnate în statele membre ale Uniunii Europene faţă de care, la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. I, cererile se află în curs de soluţionare ori s-au emis mandate de executare a pedepsei închisorii se face potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin art. I.──────────

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!