Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015Data intrării în vigoare 27-07-2015
  Formă consolidată valabilă la data 07-03-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-03-2016 până la data de 18-07-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a Legii nr. 213/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 550 din 24 iulie 2015 la data de 07 Martie 2016 este realizată doar prin includerea NORMELOR DE APLICARE prevăzute în NORMA nr. 3 din 26 ianuarie 2016, NORMA nr. 17 din 31 august 2015, NORMA nr. 16 din 31 august 2015, NORMA nr. 15 din 25 februarie 2016, întrucât actul de bază nu a suferit până la această dată, alte modificări, completări sau abrogări.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului.(2) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti.