Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 535 din 26 iunie 2007privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 26 iulie 2007Data intrării în vigoare 26-07-2007
  Formă consolidată valabilă la data 21-04-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-04-2016 până la data de 20-05-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a ORDINULUI nr. 535/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 501 din 26 iulie 2007, la data de 21 Aprilie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 884 din 3 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 2.179 din 29 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 1.502 din 29 octombrie 2014; ORDINUL nr. 270 din 12 aprilie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR" la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se aprobă Normele pentru acordarea licenţei de transport feroviar în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România.(2)