Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)privind Statutul funcţionarilor publici*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007Data intrării în vigoare 29-05-2007
  Formă consolidată valabilă la data 12-08-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-08-2016 până la data de 29-05-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.365 din 29-05-2007

  Notă CTCE Forma consolidată a Legii nr. 188/1999 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007 la data de 12 August 2016 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 respinsă de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 22 aprilie 2009 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 şi respinsă de LEGEA nr. 41 din 12 martie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009; DECIZIA nr. 1.629 din 3 decembrie 2009; LEGEA nr. 41 din 12 martie 2010; LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010; LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010; LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 aprobată de LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012*); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 respinsă de LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 27 august 2013**) respinsă de LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 55 din 5 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014; LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014; DECIZIA nr. 351 din 7 mai 2015; LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004 şi ulterior a mai fost modificată prin:- Legea nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;- Legea nr. 344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005;- Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004;- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005, aprobată prin Legea nr. 228/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005;- Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006;- Legea nr. 442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 4 decembrie 2006.
  Notă CTCE A se vedea şi litera b) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 care prevede: