Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.596 din 4 decembrie 2008 privind relocarea refugiaţilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008Data intrării în vigoare 10-12-2008
  Formă consolidată valabilă la data 07-04-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-04-2016 până la data de 17-02-2019

  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.596/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 10 decembrie 2008, la data de 07 Aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 898 din 7 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 530 din 26 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 239 din 6 aprilie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează numărul şi condiţiile de preluare de către România a unor persoane aflate pe teritoriul altor state, care au fost recunoscute ca refugiaţi potrivit Convenţiei privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, denumită în continuare Convenţia de la Geneva, şi Protocolului privind statutul refugiaţilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, denumit în continuare Protocol, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991.Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: