Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 07-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 07-04-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-04-2016 până la data de 24-05-2019

  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma consolidată a METODOLOGIEI din 22 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2016, la data de 07 Aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDINUL nr. 10 din 30 martie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Scop şi domeniu de aplicareArticolul 1(1) Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al compensaţiei băneşti pe care trebuie să o plătească un utilizator care urmează să beneficieze integral sau parţial de instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator.(2) Plata compensaţiei băneşti de către un utilizator care urmează să beneficieze de instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator reduce costurile acestuia de racordare la reţea prin diminuarea tarifului său de racordare cu valoarea costurilor aferente elementelor de reţea utilizate în comun cu primul utilizator.