Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 762 din 16 septembrie 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - Lot 4
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 7 octombrie 2015Data intrării în vigoare 07-10-2015
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-04-2016 până la data de 17-10-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 762/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 748 din 7 octombrie 2015, la data de 05 Aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 218 din 30 martie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş- Turda" - Lot 4, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).
  ──────────
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  ──────────