Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011Data intrării în vigoare 13-06-2011
    Formă consolidată valabilă la data 04-02-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-02-2016 până la data de 24-05-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 71 din 3 iunie 2011, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, la data de 04 Februarie 2016 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse prin: RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011; LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 54 din 14 martie 2013; LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013; LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumită în continuare Codul civil, având ca principal obiect punerea de acord a legislaţiei civile existente cu prevederile acestuia, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a Codului civil.Articolul 2Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului civil fac trimitere la "Codicele civil" sau "Codul civil", denumit în continuare Codul civil din 1864, sau la dispoziţii abrogate ori modificate prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc.