Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (**republicată**)privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2008Data intrării în vigoare 06-05-2008
  Formă consolidată valabilă la data 28-02-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-02-2016 până la data de 25-06-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.347 din 06-05-2008

  Notă CTCE Forma actualizată a acestui act normativ la data de 28 Februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014; ORDONANŢA nr. 9 din 27 ianuarie 2016.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Notă CTCE Art. II din ORDONANŢA nr. 9 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016 prevede:Orice referire la sintagma "garanţie" prevăzută de actele normative din domeniul protecţiei consumatorului se consideră efectuată la sintagma "garanţie comercială", respectiv "garanţie legală de conformitate", după caz.
  **) Republicată în temeiul prevederilor art. V lit. n) din titlul III din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 noiembrie 2003.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului.