Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002privind Direcţia Naţională Anticorupţie********)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 11 aprilie 2002Data intrării în vigoare 11-04-2002
    Formă consolidată valabilă la data 05-01-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-01-2016 până la data de 26-05-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 11 aprilie 2002 la data de 05 Ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de : LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002; LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 26 din 5 martie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004*****); LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005; LEGEA nr. 383 din 16 decembrie 2005; LEGEA nr. 35 din 1 martie 2006; LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 655 din 24 mai 2006; LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006; DECIZIA nr. 365 din 17 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 665 din 14 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 19 iunie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 643 din 31 iulie 2014; HOTĂRÂREA nr. 486 din 30 iunie 2015; HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 30 decembrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    Notă CTCE *) Conform art. III din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind promovarea în funcţie a procurorilor se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.**) Conform art. VI al Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "procuror consilier" se înlocuieşte cu cea de "consilier".***) Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 septembrie 2005, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei generale anticorupţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt ofiţerii de poliţie judiciară competenţi să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent, privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 septembrie 2005 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.159 din 21 decembrie 2005, în sensul că ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei generale anticorupţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor au competenta să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.****) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.*****) Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005 prevede:”Articolul IIÎn cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în orice alte acte normative care cuprind referiri la Parchetul Naţional Anticorupţie, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:a) "Parchetul Naţional Anticorupţie" cu "Departamentul Naţional Anticorupţie";b) "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticorupţie cu "procurorul şef" al Departamentului Naţional Anticorupţie;c) "procurorul general adjunct" al Parchetului Naţional Anticorupţie cu "procurorul şef adjunct" al Departamentului Naţional Anticorupţie;d) "consilierul procurorului general" al Parchetului Naţional Anticorupţie cu "consilierul procurorului şef" al Departamentului Naţional Anticorupţie.”*******) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004 a fost respinsă de LEGEA nr. 35 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006.******) Conform pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, care modifica art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005:”În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în orice alte acte normative care cuprind referiri la Parchetul Naţional Anticorupţie, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:a) Parchetul Naţional Anticorupţie cu Direcţia Naţională Anticorupţie;