Structură Act

Forma la zi
Pret: 30,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007Data intrării în vigoare 31-07-2007----------
    Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 22 Decembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA nr. 47 din 28 august 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogată de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 30 martie 2011; LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011; DECIZIA nr. 536 din 28 aprilie 2011; ORDONANŢA nr. 29 din 31 august 2011; ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011; LEGEA nr. 188 din 24 octombrie 2011; ORDONANŢA nr. 2 din 25 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 6 iunie 2012; LEGEA nr. 126 din 12 iulie 2012; ORDONANŢA nr. 16 din 23 august 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA nr. 8 din 23 ianuarie 2013; LEGEA nr. 100 din 12 aprilie 2013; DECIZIA nr. 101 din 28 februarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013; LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013; ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 18 iunie 2014; DECIZIA nr. 270 din 7 mai 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014; ORDONANŢA nr. 17 din 15 iulie 2015; LEGEA nr. 316 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 694 din 20 octombrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
    ----------**) Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 505/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, şi a mai fost modificată prin: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respinsă prin Legea nr. 185/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006.
    Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform art. IV, Secţiunea 1 din ORDONANŢA nr. 47 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat de către contribuabili în anul 2006 şi achitate de către aceştia cu indicarea eronată a numărului de evidenţă a plăţii se sting de către organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor în vigoare la data plăţii.Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 prevede următoarele: