Structură Act


Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 27 decembrie 2006Data intrării în vigoare 01-01-2007
  Formă consolidată valabilă la data 14-12-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-12-2015 până la data de 21-01-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 14 Decembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009; LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010; ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011; LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 287 din 14 decembrie 2011; ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 iulie 2012; LEGEA nr. 271 din 21 octombrie 2013; LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015; LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform art. 19 al cap. VI din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011, pct. 1-29 ale art. 15 din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2011.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:A se vedea şi art. III din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012, care prevede: <<În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" se înlocuieşte cu denumirea "fondul de restructurare bancară">>.