Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind piaţa de capital
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Data intrării în vigoare 29-07-2004
  Formă consolidată valabilă la data14-12-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-12-2015 până la data de 24-05-2019


  ----------
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 14 Decembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 208 din 29 iunie 2005; ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 97 din 25 aprilie 2006; LEGEA nr. 11 din 6 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012; LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014; LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015; LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015; LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, în tot cuprinsul Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "servicii de investiţii financiare" se înlocuieşte cu sintagma "servicii şi activităţi de investiţii", iar termenul "insolvabilitate" se înlocuieşte cu termenul "insolvenţă".──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014:"Articolul II (1) Operatorii de piaţă iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea alinierii la prevederile art. 129 şi 286^3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.