Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 4 martie 2015pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 17 martie 2015Data intrării în vigoare 17-03-2015
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2016 până la data de 18-06-2019

  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 01 Ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 158 din 17 noiembrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Capitolul I Dispoziţii generaleAutoritateArticolul 1(1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele din sectorul energiei electrice, în condiţiile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.