Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003Data intrării în vigoare 21-04-2003
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2016 până la data de 18-07-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 01 Ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 mai 2003; LEGEA nr. 114 din 7 aprilie 2004; LEGEA nr. 171 din 14 mai 2004; LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004; LEGEA nr. 359 din 8 septembrie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006; LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006; LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007; RECTIFICAREA nr. 144 din 21 mai 2007; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011; LEGEA nr. 134 din 5 iulie 2011; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltarea regională şi cu Ministerul Economiei în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;b) Ministerul Administraţiei şi Internelor cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cazul prevederilor care reglementează domeniul administraţie publică şi cu Ministerul Afacerilor Interne în cazul prevederilor care reglementează domeniul interne;