Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 23 aprilie 2015Data intrării în vigoare 23-05-2015
  Formă consolidată valabilă la data 21-11-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-11-2015 până la data de 20-01-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 Noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor aduse de către: LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte normele în materie de autorizare, desfăşurare a activităţii şi transparenţă ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative, denumiţi în continuare AFIA, care administrează şi/sau distribuie în România titluri de participare ale unor fonduri de investiţii alternative, denumite în continuare FIA.(2) Rezervate fiind dispoziţiile alin. (5) şi ale art. 2, prezenta lege se aplică: