Structură Act

Forma la zi
Pret: 30,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003Data intrării în vigoare 01-01-2004
  Formă consolidată valabilă la data 04-11-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-11-2015 până la data de 31-12-2015

  Abrogat de Articolul 502 din LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 la data 01-01-2016

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 04 Noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 977 din 25 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004; LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004; ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005; RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005****); LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 aprilie 2005*****) respinsă de LEGEA nr. 226 din 11 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 iunie 2005******) respinsă de LEGEA nr. 227 din 11 iulie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 22 decembrie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.086 din 16 august 2006 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 28 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 667 din 28 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 664 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.984 din 26 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008********); HOTĂRÂREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 3.687 din 17 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 martie 2009; ORDINUL nr. 614 din 31 martie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 960 din 20 august 2009; ORDINUL nr. 2.524 din 20 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 956 din 19 august 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009; LEGEA nr. 367 din 20 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.626 din 29 decembrie 2009; ORDINUL nr. 3.472 din 29 decembrie 2009; LEGEA nr. 22 din 2 martie 2010 abrogată de LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010; LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.907 din 28 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010 aprobată prin LEGEA nr. 88 din 6 iunie 2011; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 septembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 188 din 14 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 642 din 22 iunie 2011; ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011*********); LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 294 din 21 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011; ORDINUL nr. 22 din 6 ianuarie 2012/ORDINUL nr. 28 din 10 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012; RECTIFICAREA nr. 15 din 8 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 256 din 3 aprilie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 6 iunie 2012; ORDONANŢA nr. 15 din 23 august 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 177 din 18 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 63 din 30 octombrie 2012; LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 2012; LEGEA nr. 208 din 13 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 87 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.309 din 27 decembrie 2012; ORDONANŢA nr. 1 din 9 ianuarie 2013; ORDONANŢA nr. 8 din 23 ianuarie 2013; RECTIFICAREA nr. 8 din 23 ianuarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 februarie 2013; LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013; LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013; LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013; ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013; ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2013; LEGEA nr. 303 din 15 noiembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013; LEGEA nr. 262 din 2 octombrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013; RECTIFICAREA nr. 102 din 14 noiembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 18 decembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 196 din 19 martie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 2 aprilie 2014; LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 iunie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 aprilie 2014; LEGEA nr. 123 din 19 septembrie 2014; DECIZIA nr. 681 din 13 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014; LEGEA nr. 11 din 8 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 662 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA nr. 4 din 21 ianuarie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014; RECTIFICAREA nr. 92 din 29 decembrie 2014; ORDINUL nr. 166 din 17 februarie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015; LEGEA nr. 54 din 24 martie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015; LEGEA nr. 124 din 29 mai 2015; LEGEA nr. 187 din 2 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:**) Potrivit art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. I, pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la data publicării acestei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.***) Forma actualizată a Legii nr. 571/2003 până la data de 1 ianuarie 2005, include următoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:- HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004;- ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, punctele 2, 4, 5, 6 ale art. I, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004;- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.