Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)administraţiei publice locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007Data intrării în vigoare 20-02-2007
  Formă consolidată valabilă la data 30-09-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-09-2015 până la data de 18-06-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.123 din 20-02-2007

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 Septembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008; LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008***); ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008; LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009; LEGEA nr. 375 din 26 noiembrie 2009; LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011; LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie 2012; LEGEA nr. 74 din 17 mai 2012; LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 20 din 13 martie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014; LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 mai 2015; LEGEA nr. 119 din 21 mai 2015; RECTIFICAREA nr. 14 din 27 mai 2015; LEGEA nr. 200 din 16 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 şi, ulterior adoptării, a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 738/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;- Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;- Legea nr. 141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004;- Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.
  Notă CTCE