Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.232 din 14 septembrie 2015privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015Data intrării în vigoare 24-09-2015

  În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,în temeiul prevederilor art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul şcolar 2015-2016.Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 14 septembrie 2015.Nr. 5.232.Anexă Deschideți METODOLOGIEde organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar