Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT din 3 decembrie 2011
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 19 decembrie 2011Data intrării în vigoare 19-12-2011
  Formă consolidată valabilă la data 27-08-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-08-2015 până la data de 26-08-2019
  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 August 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către: HOTĂRÂREA nr. 7 din 16 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 769 din 29 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 852 din 14 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 7 martie 2015; HOTĂRÂREA nr. 13 din 7 iunie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Articolul 1(1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi ale prezentului statut.(2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale:a) principiul legalităţii;