Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 64 din 3 decembrie 2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 19 decembrie 2011Data intrării în vigoare 19-12-2011
  Formă consolidată valabilă la data 27-08-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-08-2015 până la data de 21-08-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 August 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către: HOTĂRÂREA nr. 7 din 16 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 769 din 29 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 852 din 14 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 7 martie 2015; HOTĂRÂREA nr. 13 din 7 iunie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  În aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. d) şi al art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,verificând lucrările Congresului avocaţilor din 10-11 iunie 2011,procedând la examinarea formei finale a Statutului profesiei de avocat,Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 3 decembrie 2011, hotărăşte:Articolul 1Se adoptă şi se comunică spre publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul profesiei de avocat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.