Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 965/XXXV/3.598/274/2015pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR Nr. 965 din 25 august 2015
 • SENATUL Nr. XXXV/3.598 din 25 august 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Nr. 274 din 25 august 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015Data intrării în vigoare 26-08-2015În temeiul prevederilor art. 73^1 alin. (14) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, ale art. 203 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,secretarul general al Camerei Deputaţilor, secretarul general al Senatului şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Camera Deputaţilor, Senatul, Casa Naţională de Pensii Publice prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, Consiliul Legislativ şi Curtea Constituţională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Secretarul general
  al Camerei Deputaţilor,
  Cristian-Adrian Panciu
  Secretarul general al Senatului,
  Ion Vărgău
  Preşedintele

  Casei Naţionale de Pensii Publice,
  Ileana Ciutan
  ANEXĂ Deschideți NORMEcu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutulfuncţionarului public parlamentar