Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 144/EN din 10 aprilie 2006 privind implementarea portabilităţii numerelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 19 aprilie 2006Data intrării în vigoare 19-04-2006
  Formă consolidată valabilă la data 24-08-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-08-2015 până la data de 20-01-2019

  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 24 August 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 3.443 din 19 decembrie 2007; DECIZIA nr. 339 din 4 mai 2010; DECIZIA nr. 1.382 din 14 iulie 2011*); DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012; DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Potrivit art. VI din DECIZIA nr. 1.382 din 14 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011, dispoziţiile art. V intră în vigoare la o dată stabilită prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.Conform art. III din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012, dispoziţiile art. V din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.382/2011 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice intră în vigoare la 4 luni de la data publicării prezentei decizii. Prin urmare, atât prevederile aduse prezentului act de către DECIZIA nr. 1.382 din 14 iulie 2011, cât şi de DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, intră în vigoare la 2 septembrie 2012.──────────
  În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5) şi ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.Capitolul I Dispoziţii generale