Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.379 din 12 septembrie 2006privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 6 noiembrie 2006Data intrării în vigoare 06-11-2006
    Formă consolidată valabilă la data 03-12-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-12-2014 până la data de 23-07-2018

    Notă CTCE ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ la data de 03 Decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.326 din 16 mai 2008; RECTIFICAREA nr. 2.326 din 16 mai 2008; ORDINUL nr. 2.259 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 2.461 din 3 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 2.357 din 20 mai 2014; ORDINUL nr. 2.793 din 21 noiembrie 2014.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    În temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Centrul Naţional al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.