Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (**republicată**)serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 8 februarie 2013Data intrării în vigoare 08-02-2013
  Formă consolidată valabilă la data 02-08-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-08-2015 până la data de 20-01-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.85 din 08-02-2013

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 02 August 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 224 din 24 iulie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  **) Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 25 ianuarie 2007, şi a mai fost modificată prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor.