Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 16 noiembrie 2010Data intrării în vigoare 22-02-2013
  Formă consolidată valabilă la data 19-06-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-06-2015 până la data de 12-06-2018

  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 Iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 175 din 22 februarie 2013; ORDINUL nr. 871 din 17 iulie 2013; ORDINUL nr. 768 din 19 iunie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.659/2010 al Direcţiei asistenţă medicală,având în vedere prevederile art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă modelul-cadru al contractului de management încheiat între managerul spitalului public şi Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie, după caz, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Utilizarea acestui model de contract este obligatorie. În cuprinsul contractelor încheiate pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare.