Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD DE ÎMPRUMUT din 27 ianuarie 2006 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2006Data intrării în vigoare 25-05-2006
  Formă consolidată valabilă la data 28-04-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-04-2015 până la data de 21-05-2018

  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 28 Aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; AMENDAMENT din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010; AMENDAMENT din 25 iunie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.363 din 23 decembrie 2010**); AMENDAMENT din 21 decembrie 2012 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 109 din 20 martie 2013; AMENDAMENTUL nr. 3 din 25 martie 2015 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 225 din 2 aprilie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  ÎMPRUMUTUL NUMĂRUL 4811-ROACORD DE ÎMPRUMUT(Proiectul privind Reforma sistemului judiciar)între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareData: 27 ianuarie 2006ACORD DE ÎMPRUMUTACORD, datat 27 ianuarie 2006. între ROMÂNIA (împrumutatul) şi BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (Banca).ÎNTRUCÂT (A) Banca a primit de la împrumutat un document ("Strategia de Reformă a Sistemului Judiciar 2005-2007"), datat martie 2005, ce descrie un program de acţiuni şi obiective şi include un plan de acţiune pentru implementarea acestui program, destinate îmbunătăţirii sectorului judiciar al împrumutatului (Programul), şi declară angajamentul Împrumutatului de a executa acest program; şi(B) Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finanţarea acestuia;Întrucât Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să extindă împrumutul acordat împrumutatului în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Acord;PĂRŢILE convin după cum urmează: