Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢA nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000Data intrării în vigoare 30-08-2000
  Formă consolidată valabilă la data 30-05-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-05-2015 până la data de 24-05-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 Mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003; ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012; LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.
  ──────────
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
  ──────────
  Notă CTCE