Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 49 din 26 februarie 2015pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015Data intrării în vigoare 04-03-2015

  Având în vedere:- prevederile art. 6 pct. 2, art. 13 alin. (1), art. 22, 23, 28, art. 33 alin. (2) lit. d) şi e), art. 51 şi 52^2 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) şi c), art. 4 alin. (3), (10) şi (11) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,văzând:- Referatul Laboratorului de control doping, înregistrat cu nr. 308 din 25 februarie 2015;- Referatul Direcţiei generale testare, anti-trafic, substanţe interzise, relaţii publice şi internaţionale, înregistrat cu nr. 516 din 25 februarie 2015;
  - Referatul de aprobare al Direcţiei economice, administrativ, juridic şi resurse umane, înregistrat cu nr. 252 din 25 februarie 2015,în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă cuantumul taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Controlul doping se efectuează în baza unui contract de prelevare şi analizare a probelor de control doping sau pe baza unei comenzi formulate de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Comanda de prelevare şi analiză a probelor de control doping va fi însoţită de dovada achitării avansului prevăzut la alin. (3) şi va cuprinde următoarele:a) denumirea şi numele reprezentantului legal/reprezentantului solicitantului;
  b) numărul de probe ce urmează a fi prelevate şi analizate în competiţie sau în afara competiţiei;c) locul prelevării probelor de control doping;d) termenul în care să fie comunicat rezultatul analizei probelor solicitate;e) obligaţia de a achita taxele de prelevare şi de analiză a probelor de control doping pe baza taxelor prevăzute în anexa la prezentul ordin;f) semnătura reprezentantului şi ştampila persoanei juridice.(3) Plata cheltuielilor de prelevare şi analiză a probelor de control doping se face de către solicitant prin achitarea unui avans reprezentând 50% din taxele de prelevare şi analizare a probelor solicitate, în momentul depunerii comenzii, iar diferenţa urmează a fi achitată în termen de 15 zile de la data comunicării rezultatului probelor analizate.
  Articolul 3Pentru raportarea rezultatului analizei probelor solicitate în termen de 48 de ore de la primirea probei în laborator, cuantumul taxelor prevăzute în anexă se majorează cu 15% pentru fiecare probă analizată.Articolul 4Agenţia Naţională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAgenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 26 februarie 2015.Nr. 49.AnexăCuantumul taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control dopingI. Taxe de analiză a probelor de control doping┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Analiza de laborator în competiţie │ 1.065 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Analiza de laborator în afara competiţiei │ 750 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Determinare hGH (sânge) │ 742 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │Determinare parametrii hematologici pentru Paşaportul biologic │ ││al sportivului │ 225 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Determinare EPO │ 1.012 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│IRMS │ 1.000 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Analiza probei B (calitativă) │ 1.000 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Analiza probei B (cantitativă) │ 1.500 (lei)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Pentru furnizarea pachetului de documente complet, în acord cu │ ││standardul internaţional pentru laboratoare │ 1.100 (lei)│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
  II. Taxe de prelevare a unei probe de control doping, în funcţie de locul desfăşurării controlului doping şi de numărul de probe recoltate la aceeaşi locaţiePentru 1-3 probe:● 0-50 km = 300 lei/probă● 50-300 km = 650 lei/probă● 300-600 km = 700 lei/probă
  Pentru 4-7 probe:● 0-50 km = 300 lei/probă● 50-300 km = 525 lei/probă● 300-600 km = 600 lei/probăPeste 7 probe:● 0-50 km = 300 lei/probă● 50-300 km = 450 lei/probă● 300-600 km = 500 lei/probă----