Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 917 din 18 decembrie 1998privind majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termica şi transportul urban, în comun, de călători, pentru municipiul Bucureşti pe anul 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 22 decembrie 1998Data intrării în vigoare 22-12-1998


    În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termica şi transportul urban, în comun, de călători, pentru municipiul Bucureşti pe anul 1998, cu suma de 20,0 miliarde lei, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1998, pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energia termica livrata populaţiei.
    Articolul 2Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Secretar de stat,şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Ioan OniseiMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------