Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998 (**republicată**)privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007Data intrării în vigoare 18-04-2007
  Formă consolidată valabilă la data 18-12-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-12-2014 până la data de 24-07-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*)(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.260 din 18-04-2007

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 18 Decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013; LEGEA nr. 287 din 7 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 528 din 12 decembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014; LEGEA nr. 112 din 11 iulie 2014; LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 403/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.Legea nr. 9/1998 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002.Articolul 1(1) Cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcţii şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi.(2) Abrogat.----------