Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE nr. 154 din 7 martie 1991privind asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor şi ajutoarelor sociale ale ţărănimii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 15 martie 1991Data intrării în vigoare 15-03-1991


    Guvernul României hotărăşte: Articolul 1Se autoriza acordarea unui împrumut de pînă la 10 miliarde lei Casei autonome de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii pentru asigurarea plăţii pensiilor cuvenite ţărănimii, din fondurile de pensii ale sectorului de stat gestionate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în condiţii ce se vor negocia între părţi.
    Articolul 2Împrumutul va fi acordat eşalonat în funcţie de necesarul lunar de plată a drepturilor de pensii, potrivit solicitării Casei autonome de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii. Împrumutul se va rambursa începînd cu anul 1992, din resursele care se vor constitui ca urmare a lichidării patrimoniului cooperativelor agricole de producţie, urmare a aplicării prevederilor Legii fondului funciar, precum şi din alte resurse.Articolul 3Casa autonomă de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii, înfiinţată prin Decretul-lege nr. 53/8 februarie 1990, este persoana juridică şi funcţionează pe bază de autonomie financiară fără alta subordonare ierarhica, avînd patrimoniu propriu, în subordinea căreia intra şi unităţile de tratament balnear pe care le administrează în prezent.Articolul 4În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărîri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Casa autonomă de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii, vor face propuneri legislative pentru organizarea unui nou sistem de pensii privind taranimea, cu asigurarea resurselor de funcţionare în condiţii de autonomie financiară, cît şi pentru restituirea împrumuturilor acordate pentru plata pensiilor în anul 1991. p. PRIM-MINISTRUANTON VATASESCU---------