Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(Legea nr. 134/2010 republicată**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 august 2012 Data intrării în vigoare 15-02-2013
  Formă consolidată valabilă la data 10-12-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-12-2014 până la data de 24-06-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.545 din 03-08-2012

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 Decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014; LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; DECIZIA nr. 462 din 17 septembrie 2014; DECIZIA nr. 558 din 16 octombrie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  **) Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 134/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, a fost modificată şi completată prin Legea nr. 76/2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2012.
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform art. IV din LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 noiembrie 2012, dispoziţiile art. III din LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012, se aplică de la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, respectiv 1 februarie 2013, conform alin. (1) al art. 81 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, astfel cum a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 august 2012.Conform pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, în forma modificată potrivit art. V din acest act normativ.──────────
  Titlul PRELIMINAR