Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 4 din 30 septembrie 2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 7 octombrie 2013Data intrării în vigoare 07-10-2013
  Formă consolidată valabilă la data 17-11-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-11-2014 până la data de 18-06-2019

  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 Noiembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către REGULAMENTUL nr. 8 din 21 mai 2014; REGULAMENTUL nr. 15 din 10 noiembrie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte norme aplicabile în toate situaţiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacţionare într-un stat membru, în baza unui prospect publicat şi aprobat de autoritatea competentă de origine, având la bază:a) acţiuni emise de o societate cu sediul în România, care urmează să fie admise pentru prima dată la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România ca urmare a unei oferte publice iniţiale de vânzare şi care vor fi depozitate la un depozitar central; şi/sau